Aktualności

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z przejściem XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja

Śniadeckiego w Łodzi na nauczanie zdalne zawracamy się z prośbą, aby wszelkie

spotkania w Sekretariacie Szkoły umawiać telefonicznie (dotyczy to również

odbierania i przekazywania dokumentów).

Dziękujemy za zrozumienie.


Monika Antosiak

  Dyrektor XVIII LO 


                 Zasady korzystania z kart zbliżeniowych.

 

1.Karty zbliżeniowe zaczynają obowiązywać od  najbliższego poniedziałku tj. 05 października br.

2. Karta zbliżeniowa jest dokumentem imiennym, który upoważnia do wejścia i wyjścia ze szkoły.

3. Karta zbliżeniowa jest indywidualna dla każdego ucznia i nie wolno jej nikomu udostępniać.

4.Kartę zbliżeniową przystawiamy do czytnika każdorazowo przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły (nawet wtedy gdyby drzwi były otwarte).

5.Zabrania się wpuszczania do szkoły innych osób.

6.Zabrania się wpuszczania i wypuszczania innych uczniów na własną kartę.

7.Użycie karty jest rejestrowane w systemie informatycznym i jest podstawą do weryfikacji obecności w szkole.

8.Karta dla każdego ucznia ustawiona jest według obowiązującego planu lekcji każdej klasy.

9.Karta zbliżeniowa umożliwia wejście do szkoły od godz. 7.00 a  wyjście najpóźniej o godz. 16.00.

10.W razie zwolnienia, uczeń prosi o odblokowanie drzwi nauczyciela dyżurującego na parterze lub w szatni.

11.W razie braku karty, uczeń zgłasza ten fakt każdorazowo w sekretariacie szkoły.

12. Przy zwolnieniu całej klasy z lekcji przewodniczący klasy wchodzi do sekretariatu lub kierownika gosp. i prosi o otwarcie drzwi dla całej grupy.

13. Wyrobienie nowej karty to każdorazowo koszt 20 zł.

14. Nie stosowanie się do powyższych zasad jest traktowane jako stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia uczniów i pracowników XVIII LO i jest zagrożone karą.

Monika Antosiak
Dyrektor XVIII LOProjekt "Zdalna szkoła"

 

Miło nam jest poinformować, że bierzemy udział w projekcie "Zdalna Szkoła".

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Łodzi:

https://uml.lodz.pl/edukacja/projekty-edukacyjne/projekt-zdalna-szkola/ 

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie! 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – 1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dane zbierane są według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy, a kto odmówi udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie. 

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.  

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00.  

Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.: 

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego, 
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów, 
 • powierzchni zasiewów, nawożenia, 
 • zastosowania środków ochrony roślin, 
 • pogłowia zwierząt gospodarskich, 
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich, 
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się będą rachmistrze telefoniczni., a jeżeli sytuacja epidemiczna poprawi się, wówczas z rolnikiem po 1 października br. kontaktować się będzie rachmistrz terenowy. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa.  

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje. 

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Obowiązek udziału w  spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce Publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99. 

 Szanowni Państwo,

We wrześniu 2020 r. uczniom klas pierwszych będą wydawane karty zbliżeniowe do drzwi wejściowych szkoły, które służą także do odnotowania obecności ucznia w szkole.
Koszt karty zbliżeniowej wynosi 35,00 zł brutto. Kwotę tę proszę wpłacić przelewem na konto Rady Rodziców:
05 1560 0013 2065 4920 2000 0003

W  treści wpłaty proszę  podać: imię i nazwisko ucznia, klasę z dopiskiem za kartę zbliżeniową.

Proszę o dokonanie wpłaty za kartę zbliżeniową do dnia 22.09.2020 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w Wielkiej Zbiórce Książek -

poniżej znajdziecie wyciąg z regulaminu akcji z najważniejszymi informacjami.

Książki przynoście do biblioteki szkolnej zapakowane w torby foliowe do dnia

25 września. Pomóżmy innym dotrzeć do fajnych książek, których już nie czytamy! :)

 

Regulamin Wielkiej Zbiórki Książek 2020 - wyciąg

1. Organizatorem Wielkiej Zbiórki Książek jest Fundacja Zaczytani.org.

(...)

4. Celem Wielkiej Zbiórki Książek jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane

beneficjentom fundacji, w tym: szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym,

rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym,

zakładom karnym, regionalnym centrom krwiodawstwa i innym.

5. Podczas Wielkiej Zbiórki Książek zbierane są książki dla dzieci, młodzieży i

dorosłych spełniające poniższe kryteria:

a. zostały wydane po 2000 roku;

b. są napisane w języku polskim;

c. są nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie.

6. Podczas Wielkiej Zbiórki Książek nie są przyjmowane: podręczniki, encyklopedie, słowniki, kodeksy, wydania z segregatorami, czasopisma, Pismo Święte i inne święte księgi, przewodniki, atlasy, mapy, książki kucharskie, ogrodnicze, poradniki itp.

***

 

 Komunikat Wojewody ŁódzkiegoDrzwi Otwarte 2020

kwietnia 2020 - piątek

14.30- 18.00 - zwiedzanie szkoły

Godzina 17.00

Spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami przyszłych klas pierwszych  
na sali gimnastycznej.

 

kwietnia 2020 - sobota

9.00- 13.00 zwiedzanie szkoły

Godzina 11.00

Spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami przyszłych klas pierwszych  
na sali gimnastycznej.

 

 Zapraszamy!!!

  

Informujemy,że nasza szkoła dołączyła do programu lepsza szkoła z matematyki.
W programie Lepsza szkoła Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego uczestniczy 220 tysięcy nauczycieli i 14 milionów uczniów. W ramach programu nauczyciele przeprowadzają test wzorowany na arkuszu maturalnym CKE, a następnie otrzymują kompleksowy raport na temat wyników każdego ucznia. Wyniki porównywane są z osiągnięciami innych klas z województwa i całej Polski. Zapewnia on miarodajną ocenę wiedzy i umiejętności uczniów na kilka tygodni przed właściwym testem.
Więcej informacji na stronie: www.ls.gwo.pl

 

Politechnika Łódzka zaprasza:

 

Warto spróbować!

 

„Zostań Niebieskim Mikołajem”

14 grudnia 2019 roku Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi organizuje Charytatywny Bieg dla Domu Małego Dziecka w Łodzi pod hasłem .„Zostań Niebieskim Mikołajem”. Po wcześniejszej rejestracji czekamy na starcie o godz. 11:00 w Lesie Łagiewnickim przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi (Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym). Bieg odbędzie się na dystansie: 2,5 km i 5 km. Każdy może wspomóc podopiecznych tego wyjątkowego Domu przynosząc najbardziej potrzebne przedmioty takie jak środki higieniczne , odzież, żywność, pampersy , środki czystości itp.


W biegu mogą uczestniczyć WSZYSTKIE OSOBY, które poprawnie dokonają zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej https://www.time4s.pl/zapisy.html

Rejestracja będzie możliwa od  29 listopada 2019r. Limit miejsc wynosi 300 osób.

Szykuje się kolejne  wydarzenie , w którym łączymy aktywne działania z pomaganiem. Integracja, zdrowie i dobroczynność w jednym !

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tym  przedsięwzięciu!!!
Każdy może zostać MIKOŁAJEM 

 W imieniu Pani Dyrektor Moniki Antosiak serdecznie zapraszam
Rodziców na zebrania w dn. 21.11.2019 r. o godz. 18.00.

Tematem przewodnim będą zagrożenia ocenami niedostatecznymi i nagannymi zachowania oraz zmiany w Statucie Szkolnym.

Od godz. 18.45 na sali gimnastycznej - konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

Aneta RogalskaRozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 2 września:


Dla klas pierwszych - godzina 10.00 (sala gimnastyczna).
Dla klas drugich i trzecich - godzina 09.00 (pracownie lekcyjne) 

DO WSZYSTKICH NIEZAKWALIFIKOWANYCH
W REKRUTACJI 2019⬇️⬇️⬇️


ZNALAZŁEŚ SIĘ POŚRODKU DROGI I NIE WIESZ, W KTÓRĄ UDAĆ SIĘ STRONĘ?


KIERUJ SWE KROKI DO XVIII LO, przy PERLA 11 w Łodzi, OFERUJEMY WOLNE MIEJSCA w KLASACH:


▶️1bg/cga – biologiczno-matematyczno – językowa (dla gimnazjalistów):
Jeśli się zdecydujesz, będziesz doskonalił swoje umiejętności z biologii, matematyki lub angielskiego i polskiego na poziomie rozszerzonym!;


▶️1bp/cpa – biologiczno – chemiczno – językowa ( dla ósmoklasistów):
Ucz się chemii i biologii albo szlifuj angielski i literaturę polską na poziomach rozszerzonych!


❗️ZAMIAST BYĆ NIGDZIE, BĄDŹ Z NAMI. NIE WAHAJ SIĘ, PÓKI JESZCZE MASZ WYBÓR. CZEKAMY NA CIEBIE! ZAPRASZAMY❗️ 

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego odbędzie

się  w dniu 19 czerwca br. o. godz.09.00.

9.00 - Podsumowanie wyników i wręczenie nagród (sala gimnastyczna)
9.45 - rozdanie świadectw (klasy)


Serdecznie zapraszam

Monika Antosiak
Dyrektor XVIII LO 

Ważne!

          20 -21 czerwca 2019 roku (weekend Boże Ciało) sekretariat szkolny będzie nieczynny.

Wszystkich interesantów zapraszamy od poniedziałku 24 czerwca. 

Zmiana planu

W związku z falą upałów w okresie 12 czerwca - 14 czerwca br. lekcje będą skrócone.

1. 8.10 - 8.40;
2. 8.50 - 9.20;
3. 9.30 - 10.00;
4. 10.15 - 10.45;
5. 11.00 - 11.30;
6. 11.40 - 12.10;
7. 12.20 - 12.50;
8. 12.55 - 13.15.

Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz.69, z póź.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649, z późn. zm.).

Monika Antosiak
Dyrektor XVIII LO 

Zmiana planu

W związku z zakończeniem zajęć w klasach trzecich od 9 maja zmianie ulega plan zajęć.
Proszę o uważne zapoznanie się ze zmianami.

Monika Antosiak
Dyrektor XVIII LO 

Ostatnie zebrania i konsultacje

Wszystkich Rodziców zapraszam na spotkanie w dniu 16 maja br.
1. Zebrania dla klas I i II (godz.17.30)
- ostatnie zebranie dla wszystkich klas (18.00)sala gimnastyczna.

3. Spotkanie z Prezydium Rady Rodziców - 23 maja 2019 godz.17 (sala 18)

Serdecznie zapraszam

Monika Antosiak
Dyrektor XVIII LO 

Przypomnienie procedur maturalnych

Kochani Maturzyści, 
poniżej przypomnienie najważniejszych zasad obowiązujących na maturze.

1.W dniu egzaminu przychodzicie najpóźniej na 45 minut przed egzaminem;
2. wszelkie osobiste rzeczy, zwłaszcza multimedia, deponujecie w sekretariacie szkoły (za wyjątkiem leków i chusteczek - obowiązuje zaświadczenie lekarskie);
3.przed wejściem do wyznaczonych sal odbieracie naklejki PESEL, losujecie numer ławki i zajmujecie wylosowane miejsce;
4.na salę wnosicie ważny dokument z PESEL i czarny długopis, małą i przeźroczysta butelkę z wodą, którą stawiacie przy nodze stolika;
5.postępujecie wg wskazówek Zespołu Nadzorującego.

Po egzaminie:
1. w ciszy opuszczacie pomieszczenie nie przeszkadzając piszącym;
2. odbieracie login i hasło, do konta ucznia na stronie OKE, u kierownika gospodarczego (naprzeciwko sekretariatu);
3.odbieracie depozyt i opuszczacie szkolę.

Proszę wszystkich o wyłączenie lub wyciszenie komórek/ smartfonów, by nie zakłócały egzaminów.
Przypominam o zakazie wnoszenia wszelkich urządzeń multimedialnych na salę pod rygorem unieważnienia egzaminu.

Proszę zgłaszać wszelkie problemy zdrowotne przed rozpoczęciem lub w trakcie egzaminu.

W przypadku problemów proszę kontakt i o jak najszybszy telefon do szkoły - 42 633 93 23 (jest na legitymacji).

Przydatne linki

Organizacja matury
http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20190404_matura_2019_Informacja.pdf

Harmonogram matur
http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20180820_harm_egz_2019_ogol.pdf

Dostosowania
http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20180820_dostosowania_2019_m_nowe.pdf

Materiały pomocnicze
http://www.komisja.pl/pobierz/sesja2019/20180820_kom_przybory_2019_ogol.pdf


Monika Antosiak
Dyrektor XVIII LO