Dokumenty szkolne do pobrania:

Statut 

Regulamin umundurowania

Regulamin monitoringu i klauzula informacyjna

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Załącznik 1 wniosek o zwolnienie z WF

Załącznik 2 zaświadczenie dla lekarza dotyczące możliwości uczestnictwa w WF

Załącznik 3 wniosek o zwolnienie z pierwszych i ostatnich wf 

Załącznik 4  decyzja o częściowym zwolnieniu

Załącznik 5  decyzja o całkowitym zwolnieniu

Załącznik  6 odmowa zwolnienia z WF

Procedura przy zmianie szkoły lub odbiorze dokumentów