Umundurowanie

 

Dyrektor XVIII LO w Łodzi informuje, że obowiązkowe w szkole umundurowanie będzie dostarczała firma wybrana przez szkołę.

Pomiary mundurów odbędą się na początku września.

Orientacyjny koszt munduru:

Klasy policyjne – max. 650,- zł;

Klasy wojskowe – max.700,- zł.

 

Wpłaty na mundur można dokonać jednorazowo lub zaliczkowo. Całość należy wpłacić do 14.09.2018.

 

Wpłata na konto (do 14.09.2018 r.)

 

05 1560 0013 2065 4920 2000 0003

Rada Rodziców przy XVIII LO w Łodzi; 

ul. Perla 11; 94-203 Łódź;

 

Należy podać: 

1. Imię i nazwisko ucznia,

2. Klasę,

3. Dopisek-klasa policyjna lub klasa wojskowa