Zebrania i konsultacje

Zebrania i konsultacje

13 IX 2018 r. - zebrania i konsultacje z rodzicami.

08 XI 2018 r. - zebrania i konsultacje z rodzicami.

13 XII 2018 r. - zebrania i konsultacje z rodzicami - zagrożenia.

24  I 2019 r . - zebrania i konsultacje z rodzicami - podsumowanie I semestru.

14 III 2019 r. - zebrania i konsultacje z rodzicami - zagrożenia w klasach III.

16 V 2019 r - zebrania i konsultacje z rodzicami - zagrożenia.

 

Zebranie prezydium Rady Rodziców

23 V 2019 r.