1b policyjno-prawna

 W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

język polski, matematyka, język angielski, WOS