1a policyjna z elementami kryminalistyki

 W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

język polski, matematyka, geografia, WOS