Klasa 1cd ratowniczo-strażacka

 W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

język polski, matematyka, biologia, chemia