Poniżej przedstawiamy ofertę klas pierwszych dla uczniów kończących gimnazjum.

 

KLASA 1AG

PROFIL: Program policyjno - prawny

OBOWIĄZKOWY MUNDUR!!!

Obowiązkowe rozszerzenia:

 • język polski

 • geografia​

 • WOS 

Język wiodący do wyboru ( 3 godziny w tygodniu)

 • język angielski 

 • język niemiecki 

​Drugi język do wyboru ( 2 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 • język niemiecki

 • język rosyjski

 • Dodatkowe 4  punkty w rekrutacji do Policji.

 • Program opracowany przez Komendę Główną Policji we współpracy z KMP w Łodzi.

 • W ramach programu zajęcia z bezpieczeństwa wewnętrznego i edukacji prawnej, podstawy musztry i samoobrony, spotkania ze środowiskiem prawniczym itp.

Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, WOS-u.

Klasa stworzona także z myślą o osobach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach humanistycznych, artystycznych oraz wybierających prawo, psychologię, socjologię, dziennikarstwo, międzynarodowe stosunki polityczne, europeistykę, politologię i innych pokrewnych.

 

KLASA 1BG

PROFIL: Profil biologiczno-matematyczny

Obowiązkowe rozszerzenia:

 • biologia 

 • matematyka 

 • geografia 

 Język wiodący do wyboru (3 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 • język niemiecki

 Drugi język do wyboru (2 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 • język niemiecki

 • język rosyjski

 

 • Patronat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Wykłady na Uniwersytecie Medycznym

 

Program tej klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, przyrodniczymi, a więc otaczającym nas światem i zachodzącymi w nim procesami.

Klasa ta przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, geografii, matematyki oraz wybranego języka obcego.

Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach : medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, ochrona środowiska, fizjoterapia, biotechnologia, biochemia, biofizyka i inne pokrewne.

Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego !!!

 

KLASA 1 CG

PROFIL: językowy

 Obowiązkowe rozszerzenia:

 • język polski

 • język angielski / język niemiecki

 • historia

​Język wiodący (3 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 • język niemiecki 

​Drugi język (2 godziny w tygodniu)

 • język rosyjski

 • język niemiecki

 • język angielski

Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Klasa stworzona z myślą o osobach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach prawo i administracja, politologia,socjologia, psychologia, dziennikarstwo,filologie, lingwistyka dla biznesu,pedagogika, historia archeologia, etnologia, stosunki międzynarodowe i innych pokrewnych.

 

KLASA 1EG

PROFIL: program wojskowy

OBOWIĄZKOWY MUNDUR!!!

Obowiązkowe rozszerzenia:

 • historia 

 • język angielski

 • biologia

Język wiodący (3 godziny w tygodniu)

 • Język angielski

Drugi język do wyboru ( 2 godziny w tygodniu)

 • Język niemiecki

 • Język rosyjski

 • Patronat MON

 • Program dla certyfikowanych Pionów Wojskowych,

 • Zajęcia praktyczne na poligonie w Leźnicy Wielkiej,

 • Obóz wojskowy

 • Podstawy musztry i samoobrony,

 • Pierwszeństwo w naborze do WOT i szkół wojskowych

 

Klasa ta przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z historii, matematyki i języka angielskiego.

Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach na Akademiach  Wojskowych, a także na kierunkach politechnicznych i innych pokrewnych.