Poniżej przedstawiamy ofertę klas pierwszych dla uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową

 

KLASA 1AP

PROFIL: Program policyjno - prawny

OBOWIĄZKOWY MUNDUR

Obowiązkowe rozszerzenia:

 • język polski

 • geografia  

 

Język wiodący do wyboru (3 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 • język niemiecki

 

Drugi język do wyboru (2 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 • język niemiecki

 • język rosyjski

 • Dodatkowe 4  punkty w rekrutacji do Policji.

 • Program opracowany przez Komendę Główną Policji we współpracy z KMP w Łodzi.

 • W ramach programu zajęcia z bezpieczeństwa  wewnętrznego i edukacji prawnej, podstawy musztry i samoobrony, spotkania ze środowiskiem prawniczym itp.

Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, geografii i wybranego języka obcego.

Klasa stworzona także z myślą o osobach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach humanistycznych, artystycznych oraz wybierających prawo, psychologię, socjologię, dziennikarstwo, międzynarodowe stosunki polityczne, europeistykę, politologię, a także architekturę, biologię, geografię i wiele pokrewnych.

Uczniowie tej klasy maja także dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół policyjnych.

KLASA 1BP

PROFIL: biologiczno - chemiczny

Obowiązkowe rozszerzenia:

 • biologia

 • chemia

 

Język wiodący do wyboru (3 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 • język niemiecki

Drugi język do wyboru ( 2 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 • język niemiecki

 • język rosyjski

 • Patronat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Wykłady na Uniwersytecie Medycznym

 • Zajęcia laboratoryjne

Klasa ta przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii oraz wybranego języka obcego.

Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach : medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, ochrona środowiska, fizjoterapia, biotechnologia, biochemia, biofizyka i inne pokrewne.

 Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.

 

KLASA 1CP

PROFIL: językowy

Obowiązkowe rozszerzenia:

 • język polski

 • język angielski / język niemiecki

Język wiodący (3 godziny w tygodniu)

 • język angielski / język niemiecki 

Drugi język  (2 godziny w tygodniu)

 • język rosyjski

 • język niemiecki

 • język angielski

Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Klasa stworzona z myślą o osobach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach prawo i administracja, politologia,socjologia, psychologia, dziennikarstwo,filologie, lingwistyka dla biznesu,pedagogika, historia archeologia, etnologia, stosunki międzynarodowe i inne pokrewne.

 

KLASA 1DP

PROFIL: Innowacja programowa: geografia ekonomiczna i turystyczna

 

Obowiązkowe rozszerzenia:

 • geografia  

 • matematyka

 

Język wiodący do wyboru (3 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 • język niemiecki

 

Drugi język do wyboru (2 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 • język niemiecki

 • język rosyjski

Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii i wybranego języka obcego.

Klasa stworzona także z myślą o osobach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach technicznych oraz międzynarodowe stosunki polityczne, europeistykę, politologię, a także architekturę, biologię, geografię i wiele pokrewnych.

 

KLASA 1EP

PROFIL:  program wojskowy

OBOWIĄZKOWY MUNDUR

 

Obowiązkowe rozszerzenia:

 • matematyka

 • język angielski

 

Język wiodący (3 godziny w tygodniu)

 • język angielski

 

Drugi język do wyboru ( 2 godziny w tygodniu)

 • język niemiecki

 • język rosyjski

 • Patronat MON

 • Program dla certyfikowanych Pionów Wojskowych,

 • Zajęcia praktyczne na poligonie w Leźnicy Wielkiej,

 • Obóz wojskowy

 • Podstawy musztry i samoobrony,

 • Pierwszeństwo w naborze do WOT i szkół wojskowych

Klasa ta przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i języka angielskiego.

Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach na Akademiach  Wojskowych, a także na kierunkach politechnicznych i inne pokrewne.