• Szkoła ludzi z pasją...

Historia i teraźniejszość

Historia w latach: 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

 

 

 

1950  

W osiedlu im. Józefa Montwiłła Mireckiego na Polesiu Konstantynowskim, u zbiegu ulic F. Perla i K. Praussa, zapoczątkowano budowę zespołu szkół.

1953

14 IV odbył się pierwszy uroczysty apel i inauguracja normalnych lekcji w szkole. W nowoczesnym budynku uczyły się dzieci z Kozin, Mani, Nowego Złotna, Zdrowia i Polesia Konstantynowskiego.

1954

Na bazie, istniejącej od 1913 roku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Waryńskiego 9, utworzono 22 TPD Szkołę Ogólnokształcącą Podstawową.

W identycznym budynku z wejściem od ul. Praussa — Liceum Pedagogiczne oraz Podstawową Szkołę Ćwiczeń 21 TPD, później Szkołę Podstawową nr 129.

22 TPD zostaje przemianowana na XVIII TPD, jedenastolatkę pod kierownictwem mgr Zofii Grębeckiej – nauczycielki języka polskiego.

1957

Utworzono samodzielną Szkołę Podstawową nr 40 z klasami I-VII oraz XVIII LO z klasami VIII-XI.

1958

W maju odbyły się pierwsze matury. Do egzaminów przystąpiło 38 uczniów. Szkołę opuściło 34 absolwentów.

Patronem XVIII LO zostaje Jędrzej Śniadecki, wybitny polski uczony.

1959

19.04. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia – XVIII LO otrzymało sztandar ufundowany ze składek Komitetu Rodzicielskiego, przedstawicieli zakładów opiekuńczych spółdzielni „Rękodzieło Artystyczne” i „Argentum”, nauczycieli i sympatyków szkoły.

Rozpoczęła pracę Spółdzielnia Uczniowska pod kierunkiem mgra Sławomira Niemierowskiego,  która w następnych latach znacznie rozwinęła swoją działalność.

 

1960/61 

Z inicjatywy mgr Józefa Szoki utworzono pierwszą w Łodzi pracownię języka rosyjskiego.

Na rozległych terenach wokół szkoły powstał zespół boisk, bieżni, skoczni i urządzeń sportowych.

1965

Stanowisko dyrektora objęła mgr Helena Kierońska – nauczyciel historii.

Zaczęto przekształcać klasy w pracownie specjalistyczne.

1966

Szkoła zdobywa I miejsce w Konkursie Czytelniczym „1000 lat Państwa Polskiego”

1969

Szkoła zdobywa I miejsce w Łodzi w X Olimpiadzie Wiedzy O Polsce I Świecie Współczesnym.

1972 

Nadanie dyrektorowi szkoły mgr Halinie Kierońskiej Krzyża Kawalerskiego.

Przejście dyrektor Haliny Kierońskiej na emeryturę.

Na stanowisko dyrektora XVIII LO została powołana mgr Teresa Walkiewicz – nauczyciel chemii.

1973

Uczennica Dorota Sadoczyńska zakwalifikowała się do finału Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Włączenie II Liceum dla Pracujących do budynku XVIII LO.

1974

Stanowisko dyrektora objęła mgr Halina Suskiewicz – nauczyciel geografii.

Udział ucznia Krzysztofa Młynarczyka w ogólnopolskim finale „Polska leży nad Bałtykiem”.

1975

Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5, w skład którego weszły: XVIII LO i II LO dla Pracujących.

Dzień urodzin Patrona – 30 XI – ustanowiono Świętem Szkoły.

Została otwarta Izba Pamięci Narodowej i Tradycji.

Działający przy szkole szczep harcerski przyjął imię „Bohaterów spod Arnhem”.

1977

Roman Grabowski uczestniczył w ogólnopolskim finale Olimpiady Chemicznej.

I miejsce w Łodzi w konkursie na najlepszą pracownię i bazę dydaktyczną przysposobienia obronnego.

1978

Błażej Feret został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej.

Szczep harcerski im. „Bohaterów spod Arnhem” otrzymuje sztandar.

Szkoła zdobywa Srebrny Puchar Przewodniczącego Zarządu Dzielnicowego LOK.

Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5.

1979

Andrzej Szymański został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej.

II miejsce w Łodzi w zawodach o „Srebrny Muszkiet”.

II miejsce w konkursie „Klub Otwartych Szkół”.

1984  

Uroczyście obchodzono 30-lecie istnienia XVIII LO.

1989

Mgr Halina Suskiewicz została wybrana posłanką do Sejmu.

Powstało Koło Absolwentów XVIII LO.

18.11.odbył się I Zjazd Absolwentów Szkoły w 35-lecie jej utworzenia..                                 

Stanowisko dyrektora objął mgr Tadeusz Maciaszek – nauczyciel języka polskiego.

1991  

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Janusz Michałowski – historyk.

1993

W konkursie Ligi Ochrony Przyrody uczniowie naszej szkoły zajęli: Robert Dobosz – II miejsce, Włodzimierz Janiszewski – III miejsce.

1994

Szkoła była organizatorem Mityngu Ekologicznego pn. „Ekol I”.

1998

Sylwia Kruś została wyróżniona w I Wojewódzkim Konkursie Poetyckim im. K.K. Baczyńskiego.

Kamila Kudra wzięła udział w finale I Konkursu Mitologicznego.

1999

Agata Hałaś została finalistką XXXVI Konkursu Języka Łacińskiego.

Wioletta Bienias zdobyła wyróżnienie w II Wojewódzkim Konkursie Poetyckim im. K.K. Baczyńskiego.

W budynku szkoły powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, w skład którego weszły XVIII LO i 48 Gimnazjum.

2000  

W konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki wyróżnienie zdobyła Joanna Rechcińska.

Sebastian Oliszewski zajął I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Debat.

II nagrodę w konkursie pn. „Radość z czytania płynąca” zdobyła Karolina Grabowska.

2001

W VII Ogólnopolskim Konkursie Debat Szkolnych uczeń Sebastian Oliszewski zajął I miejsce dla najlepszego mówcy. III miejsce w tym konkursie zajęła drużyna XVIII LO – Sebastian Oliszewski, Agnieszka Pomykała i Małgorzata Korzeniowska.

Szkoła zdobyła II nagrodę w Ogólnoszkolnym Konkursie pn. „Europa w szkole”.

Agata Kula i Justyna Olszewska zdobyły nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkursie „Laboratorium Wiedzy i Życia”.

2002

W konkursie plastycznym pt. „Słońce jest aktywne” nagrody zdobyli Dorota Kula i Tomasz Maciołek.

W I Wojewódzkim Konkursie „Fizyka i Ekologia” nagrodę I stopnia zdobył Krzysztof Szer, a Anna Jędrzejczak uzyskała nagrodę III stopnia.

Magdalena Różanek zdobyła nagrodę za pracę ,,Hiperprzestrzeń” w konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki.

W marcu tego roku w ramach projektu Sokrates Comenius 2  szkoła gościła uczniów z Johannes Keppler Gymnasium ze Stuttgartu.

Adam Boguszewski zdobył wyróżnienie w Konkursie Literackim pn. „List do przyjaciela”.

2003

Malwina Tłuczek została wyróżniona w finale XL Konkursu Języka Łacińskiego.

Karolina Bednarek, Anita Kociszewska, Monika Maciak zostały finalistkami I Międzyszkolnego Interlingwistycznego Konkursu Sentencji.

2004

Agata Więckiewicz została wyróżniona w konkursie ,,Wojna trojańska bez tajemnic”.

W grudniu odbył się II Zjazd Absolwentów Szkoły w 50-lecie jej utworzenia.                                 

Karolina Szcześniak, Marcin Miller i Wiktor Walczak zajęli I miejsce w etapie regionalnym X Ogólnopolskiego Konkursu Debat Szkolnych.

2005

We wrześniu powstały pierwsze w Łodzi klasy realizujące program policyjno-prawny. Pomysłodawcą była pani Halina Jaworska – nauczyciel technologii informacyjnej. Klasy zostały objęte patronatem Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

W ramach projektu na temat „Restrukturyzacja gospodarcza Łodzi i Westfalii” nastąpiła wymiana młodzieży i nauczycieli z Gimnazjum w Grevebroich.

W Ogólnopolskim Konkursie Astronautyczno-Astronomicznym szkoła miała 4 finalistów, a w Wojewódzkim Konkursie Astronomiczno-Plastycznym – 3 laureatów.

W Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Przedsiębiorstwo „Poza Formantem” – drużyna szkolna zajęła II miejsce.

2006

Zlikwidowano Gimnazjum 48 i rozwiązano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego zostaje samodzielną placówką.

Dyrektorem zostaje mgr Monika Antosiak – nauczyciel przedsiębiorczości i języka rosyjskiego.

W XI Konkursie Historycznym „Na zew Ziemi Wileńskiej” zajęliśmy I miejsce.

W Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” chłopcy wywalczyli III, a dziewczęta IV miejsce.

2007

20 IV odbyła sięVI Sesja im. Rolanda Maze’a i podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu R. Maze’a, podczas której wykład wygłosił Teff Collem z Amsterdamu. Sesji towarzyszyła wystawa prac ucznia – Piotra Szmajdy.

14 VI odbył się I Piknik Mundurowy w XVIII LO zorganizowany przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, Komendy Straży Miejskiej w Łodzi i IX Jednostki Pożarniczo – Gaśniczej Straży Pożarnej w Łodzi.

24 XI, podczas IV Międzynarodowych Mistrzostw Łodzi Juniorek i Juniorów w JUDO, III miejsce zajęła Anna Rybowska.

2008

W Konkursie na Projekt Okładki Targów Edukacyjnych 2008 – I nagrodę zdobył Piotr Szmajda.

Srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Karate SHOTOKAN wywalczyła Katarzyna Świerczyńska.

Uczniowie szkoły zajęli II miejsce w Marszu na Orientację „Orientuj się i licz”, w Zawodach Strzeleckich „Ustrzel Gwiazdkę” oraz w Zawodach Strzeleckich LOK – Liga Międzyszkolna.

W XII Konkursie Historycznym „Na zew Ziemi Wileńskiej” II miejsce zdobył Adam Andrzejewski.

W Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety”– III miejsce wywalczyli chłopcy, a IV miejsce – dziewczęta.

W Turnieju recytatorskim „Podróżny niezbędnik Pana Cogito” I miejsce zajął Igor Żebrowski.

XVIII LO, przy współpracy KMP w Łodzi, zorganizowało Międzyszkolny Konkurs Debat „Kibicowanie fair-play, czy to w ogóle jest możliwe?”

17 XII odbyła się I Pokazowa Rozprawa Sądowa przygotowana przez uczniów XVIII LO pod opieką pani Elżbiety Barskiej-Hermut, Sędzi IV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi.

2009

W IV Konkursie Fotograficznym „Fotografujemy zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne”, w kategorii Eksperyment fizyczny lub chemiczny I miejsce przypadło Grzegorzowi Wróblewskiemu.

XVIII LO zdobywa I miejsce w rywalizacji sportowo-obronnej i Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi podczas I Zlotu Klas Mundurowych w Białym Brzegu.

W 7. Pucharze Polski Centralnej (kickboxing) I miejsce zajął Kamil Forysiak.

W Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” III miejsce w etapie wojewódzkim wywalczyły: drużyna dziewcząt i drużyna chłopców.

Szkoła zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Jest kapliczka”.

XVIII Liceum Ogólnokształcące otrzymało certyfikat ,,Bezpieczna Szkoła”.

Malina Rosik z klasy III A została laureatką konkursu ,,Młodzi kontra HIV”.

We wrześniu powstała pierwsza klasa realizująca program wojskowy.

Powstało Szkolne Koło Wolontariatu.

Pani Iwona Birecka została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi.

 

2010 

W Turnieju Polskiej Shido Ligi 14, w kategorii Shido MMA – 65 kg, Kamil Forysiak zajął I miejsce.

Zajęliśmy II miejsce w Klasyfikacji Zespołowej Indywidualnych Biegów Przełajowych Dziewcząt.

II miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół Ponadgimnazjalnych wywalczyła Milena Tomczak.

18 VI pani Iwona Birecka została wyróżniona przez Telewizję Polską w Ogólnopolskiej Akcji „Ambasador Doliny Kreatywnej” za działalność na rzecz młodych twórców. 

Obchody 55-lecia połączono z wręczeniem „Złotych Matur” absolwentom z lat 1958 i 1959.

Powstało boisko typu „Orlik 2012”.

Pani Dorota Żuchowska otrzymuje III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Twórczy Nauczyciel”

Pani Aneta Rogalska została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi.

2011

Gazetka „Flash” po raz pierwszy wzięła udział w projekcie Junior Media i została wybrana jedną z 10 najlepszych redakcji w całej Polsce.

XVIII LO zwyciężyło w konkursie „Eko – Junior”.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Niepokorni w kamasze” został Michał Bartoszek.

W Konkursie Recytatorskim w językach obcych Martyna Kaczmarek zajęła II miejsce, a Katarzyna Sodol – III miejsce.

Uczniowie szkoły wywalczyli II miejsca w Turnieju Piłki Nożnej oraz w Zawodach Strzeleckich „Ustrzel Gwiazdkę”.

Szkoła zdobywa II miejsce w Teście Umiejętności Strzeleckich – III Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych z Klasami Policyjnymi 2011

Pani Dorota Żuchowska została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi.

2012

W VII Konkursie Fotograficznym I miejsce w kategorii Eksperyment: zdobyła Aleksandra Zaborska; a w kategorii Obserwacja fizyczna II miejsce wywalczyła Jagoda Pawelec.

W konkursie na fotorelację z działań ekologicznych szkoła zdobyła I miejsce.

W finałach Łodzi w tenisie stołowym dziewczęta i chłopcy zdobyli II miejsce.

W Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” chłopcy wywalczyli II miejsce.

W II Międzyszkolnym Konkursie Języka Łacińskiego finalistkami zostały: Katarzyna Sodol i Aleksandra Zaborska. Kasia wywalczyła również II miejsce w II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Łodzi i Regionie Łódzkim.

W konkursie „Światła wolności” wyróżnienie otrzymał Piotr Dziewulski.

Panie Monika Antosiak i Ewa Górmińska zostały uhonorowane Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi.

2013

Szkoła przystępuje do kampanii „Drugie życie”.

Uczniowie włączyli się w realizację projektów: „Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej”, „Znam swoje prawa” oraz ,,Raz, dwa, trzy – działaj Ty! Zwiększanie partycypacji  społecznej młodzieży”.

Łukasz Kowalczyk zajął X miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematyczno – Logicznej . Łukasz wywalczył też II miejsce w konkursie „Matematyczna Piramida” oraz zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”.

17 X pani Aneta Rogalska została wyróżniona przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole za szczególne osiągnięcia w kształtowaniu osobowości ucznia i innowacyjne podejście do nauczania.

W dniu 12 XI szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi.

Adres:

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Perla 11
94-203 Łódź
tel./fax: 42 633 93 23

E-mail:

sekretariat@liceum18lodz.pl

Kontakt do IOD: kontakt@secretum.eu

Biuletyn Informacji Publicznej :