Historia

„Osiemnastka” położona jest w zacisznym, powstałym w okresie międzywojennym osiedlu Montwiłła Mireckiego w pobliżu parku na Zdrowiu.

 

Historia liceum sięga roku 1954, kiedy to podjęto decyzję o powołaniu jedenastoklasowej szkoły pod nazwą XVIII TPD, od której po trzech latach oddzielone zostało liceum ogólnokształcące.

Funkcję dyrektora pełniła mgr Zofia Grębecka. W maju 1958 roku odbyły się pierwsze matury.

W następnym roku patronem szkoły stał się Jędrzej Śniadecki, wybitny polski uczony, chemik, botanik, lekarz, pedagog i publicysta, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, którego wykładów  słuchali m.in. Adam Mickiewicz, Tomasz Zan i Jan Czeczot. W pierwszych latach istnienia szkoły powstała w XVIII LO Spółdzielnia Uczniowska wyróżniająca się w kraju działalnością wychowawczo – gospodarczą.

Jej opiekunem był niezwykle ceniony przez młodzież nauczyciel matematyki, były żołnierz AK,  mgr Sławomir Niemierowski.

W roku szkolnym 1960/61 utworzono w „osiemnastce”, z inicjatywy jednego z legendarnych nauczycieli szkoły, mgra Józefa Szoki, pierwszą w Łodzi pracownię języka rosyjskiego.

W czasie, gdy funkcję dyrektora pełniły mgr Helena Kierońska i mgr Teresa Walkiewicz, powstawały kolejne pracownie specjalistyczne, a wokół budynku zespół boisk, bieżni i skoczni. Zmieniał się wygląd szkoły, ale także tworzyła się jej tradycja i ceremoniał. W roku 1974 dyrektorem została mgr Halina Suskiewicz. Niedługo potem dzień urodzin patrona, 30 listopada, ustanowiono świętem szkoły, otwarto Izbę Pamięci Narodowej i Tradycji, a działający przy szkole szczep harcerski przyjął imię Bohaterów spod Arnhem. Zgodnie z duchem czasu uroczyście obchodzono kolejne rocznice „Rewolucji Październikowej”, ale także rocznice alianckiej operacji Market Garden z roku 1944. Organizowano spotkania kombatantów Ludowego Wojska Polskiego, ale i byłych żołnierzy Brygady gen. Sosabowskiego. Warto dodać, że wśród obecnych uczniów XVIII LO są członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych 1 Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa. Harcerze z „osiemnastki”, pod wodzą niezapomnianego nauczyciela polonisty mgra Lecha Puszczyńskiego, to grupa ludzi, których połączyła pielęgnowana wciąż przyjaźń i wspomnienia odżywające choćby w czasie organizowanych do dziś spotkań. Liczne grono absolwentów uczestniczy w uroczystościach jubileuszowych. W roku 2004 obchodzono hucznie 50-lecie szkoły, a w roku 2010 kolejny zjazd połączony był z wręczeniem „Złotych Matur” absolwentom z lat 1958 i 1959. Wśród byłych uczniów szkoły są znani ludzie nauki i artyści, m.in. prof. dr hab. nauk medycznych Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego. Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, prof. Anna Domańska, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, prof. dr hab. inż. Jerzy Gębicki, członek Rady Wydziału Chemicznego PŁ, prof. Jarosław Chrabąszcz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Dorota Wójcik, śpiewaczka związana z Teatrem Wielkim w Łodzi, laureatka wielu międzynarodowych konkursów operowych czy Piotr Miazga, aktor znany m.in. z filmów Haker, M jak miłość, Generał – zamach na Gibraltarze. Historię i wyjątkową atmosferę szkoły tworzyli nauczyciele wspominani przez absolwentów jako wymagający pedagodzy, a jednocześnie wspaniali ludzie, przyjaciele młodzieży, m.in. Władysława Zarzycka, Władysława Wasilewska. Leszek Przybylak, Zofia Stańczak, Ryszard Bajor, Elżbieta Pawlaczyk, Barbara Dyaczyńska, Jadwiga Królikowska Barbara Ośmielak, Jadwiga Janus, Katarzyna Miłoszewska, Tadeusz Maciaszek, Maria Młyńczak, Lech Puszczyński, Małgorzata Pietrzak i wielu innych.

,,Osiemnastka” nieustannie zmienia się zgodnie z wymaganiami współczesności. W czasie trwania kadencji dyrektora Janusza Michałowskiego, w roku 2005, utworzone zostały w XVIII LO po raz pierwszy klasy z programem policyjno - prawnym, które dziś są „znakiem firmowym” szkoły. Pomysłodawcą była pani Halina Jaworska – nauczyciel technologii informacyjnej. Klasy zostały objęte patronatem Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

W roku 2006 funkcję dyrektora liceum objęła mgr Monika Antosiak. Trzy lata później powstała pierwsza klasa z programem wojskowym, a uczniowie zaczęli nosić mundury wzorowane na policyjnych i  wojskowych. Opracowano ceremoniał ślubowania, który zyskał swoją wagę i kształt dzięki współpracy z płk Janem Ryckiem, wieloletnim przyjacielem Szkoły. Data ceremonii jest stała, a wybrana została – jak wspomniano wyżej - w związku z obchodami Dnia Patrona - Jędrzeja Śniadeckiego, który urodził się właśnie w tym dniu. Jest to zawsze Święto Szkoły, dzień, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, ale społeczność szkolna spotyka się na uroczystości ślubowania. Przygotowania do tego dnia zaczynają się kilka tygodni wcześniej,gdyż uczniowie klas I muszą opanować zasady musztry.

XVIII LO w ciągu piętnastu lat istnienia klas mundurowych wypracowało sobie stałą pozycję na mapie szkół średnich Łodzi. Jest to liceum, do którego kandydują młodzi ludzie nie tylko z Łodzi, ale także z okolicznych miejscowości : Rzgowa, Pabianic, Konstantynowa, Lutomierska, Zgierza, zainteresowani pracą w Policji i  wojskowością. Działania podejmowane wspólnie z pracownikami Komendy Miejskiej Policji to m.in. ćwiczenia musztry uczniów, poznawanie pracy różnych wydziałów policji. Uczniowie wyjeżdżają do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zapoznają się z pracą zakładów karnych. W ramach współpracy z sądem uczestniczą w otwartych rozprawach, a w szkole co roku przeprowadzane są symulacje rozpraw sądowych.

Młodzież wybierająca naukę w klasie mundurowej o profilu wojskowym może zdobywać wiedzę na dodatkowych lekcjach edukacji wojskowej, doskonalić umiejętności strzeleckie na szkolnej strzelnicy pneumatycznej, brać udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli różnych służb mundurowych. Szkoła współpracuje z Jednostką Strzelecką 4008. Wielu uczniów klas wojskowych jest członkiem tej organizacji i przechodzi szkolenie unitarne. Szczególną atrakcją dla uczniów klas wojskowych są wizyty w Jednostce Wojskowej w Leźnicy, podczas których poznają historię tej placówki, mają okazję porozmawiać z żołnierzami o ich codziennej pracy, a także trudnej służbie w Afganistanie. Młodzież może także obejrzeć specjalistyczny sprzęt wojskowy np. moździerz 97 mm, broń snajperską, armatę przeciwlotniczą. Dużo emocji wzbudzają zawsze „przejażdżki” rosomakiem czyli wozem bojowym. Uczniowie klas wojskowych podczas spotkań z żołnierzami zdobywają cenne informacje na temat rekrutacji do wojska, warunków pracy oraz specyfiki tej służby. Zapoznają się także z ofertą szkół mundurowych, np. WAT.

W 2013 r. podpisano porozumienie o współpracy z Wojskową Komisją Uzupełnień w Łodzi. Szkoła stara się organizować spotkania z żołnierzami, którzy mają bogaty dorobek wojskowy i ciekawe pasje. Bardzo interesujące zajęcia nt. kolekcjonerstwa broni białej prowadził płk Jan Rycek. Prezentował on uczniom swoją prywatną kolekcję i opowiadał o przeznaczeniu i historii poszczególnych eksponatów. Młodzież bardzo chętnie słuchała też mjra dr n. med. Krzysztofa Chmiela, uczestnika wielu wojskowych misji zagranicznych, min. w Kabulu w Afganistanie. Tematem wykładu było ,,Ratownictwo medyczne na polu walki”. Uczniowie klas mundurowych z oczywistym zaciekawieniem słuchali opowieści i oglądali liczne zdjęcia z pola walki.

Dowodem aktywności młodych uczących się w XVIII LO jest ich liczny udział w Dniach Przedsiębiorczości czy w szkolnym kole wolontariatu ludzi.

Uczniowie włączali się w realizację projektów: „Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej”, „Znam swoje prawa” oraz ,,Raz, dwa, trzy – działaj Ty! Zwiększanie partycypacji  społecznej młodzieży” „Osiemnastka” jest placówką coraz bardziej nowoczesną, dysponującą dwiema pracowniami komputerowymi i centrum multimedialnym. Każda pracownia wyposażona jest w rzutnik albo tablicę multimedialną. Otwarte zostało boisko „Orlik”. W 2009 r. otrzymaliśmy certyfikat ,,Bezpieczna szkoła”. W 2019 szkoła obchodziła 65 lecie istnienia.

 

XVIII LO w Łodzi systematycznie rozwija się i poszerza swoją ofertę edukacyjną.

Cenimy sobie współpracę z wszystkimi, którzy wspierają Szkołę i uczestniczą w jej ewolucji.