• Szkoła ludzi z pasją...

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
 
 

  LP

ZADANIA – CZYNNOSCI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN

1. 

Rada Pedagogiczna – plenarna

Dyrektor Szkoły

31.08.2016 r.

2.          

Rozpoczęcie roku szkolnego

Kl. I – godz. 10.00

Kl. II i III – godz. 09.00

Samorząd Uczniowski;

A.Rogalska;  M.Garstka - Szot;

 

01.09.2016 r.

3.

Ewakuacja szkoły

Dyrektor Szkoły

Do 09.09.2016 r.

 

4.

Zebrania zespołów przedmiotowych i wychowawczych - plany pracy na rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący zespołów

Do 07.09.2016 r.

5.

Rada Pedagogiczna - plan pracy szkoły

Dyrektor Szkoły 

08.09.2016 r.

6. 

Zebrania z Rodzicami

Kl. I - 17.00 na sali gimnastycznej

Kl. II - III - 17.30 w salach

Dyrektor Szkoły

Wychowawcy

08.09.2016 r.

7.

Zebranie Prezydium RR

 19.00 sala 18

Dyrektor Szkoły

08.09.2016 r.

8. 

Piknik Mundurowy

Dyrektor Szkoły; A. Rogalska; M.Garstka - Szot; Ł.Lenart

09/10 2016 r.

9. 

Rada pedagogiczna szkoleniowa

M. Garstka - Szot

A. Życka

06.10.2016 r.

10. 

Dzień KEN

Otrzęsiny uczniów klas I

Apel: A. Szwagrzak

Otrzęsiny: E. Górmińska; T. Barański

Dekoracje: M. Jaśkowiak; A. Wodecka

14.10.2016 r.

11. 

Dzień Wyższych Uczelni

Samorząd Uczniowski; pedagog

10/11.2016 r.

12.

Zebrania zespołów wychowawczych

Przewodniczący zespołów

Do 03.11.2016 r.

13. 

Rada Pedagogiczna śródsemestralna

Wicedyrektor Szkoły

03.11.2016 r.

14. 

Zebrania i konsultacje z rodzicami

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

03.11.2016 r.

15. 

Apel z okazji Święta Niepodległości

W. Lewkowicz

10.11.2016 r.

16. 

Rada pedagogiczna szkoleniowa - edycja tekstu w MS Word

A. Roglaska

17.11.2016 r.

17. 

Święto Szkoły

Ślubowanie klas I

Apel: M. Kowalewska

Ślubowanie: M. Garstka - Szot

Dekoracje: A. Wawrzyniak - Khan; A. Życka; P. Felczak

30.11.2016 r.

18. 

Zebrania zespołów wychowawczych

Wychowawcy klas

do 30.11.2016 r.

19. 

Zebrania i konsultacje z rodzicami - zagrożenia

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

01.12.2016 r.

20.        

Zebrania zespołów przedmiotowych - szkolenie wewnętrzne; podsumowanie pracy w I semestrze

Przewodniczący zespołów

15.12.2016 r.

21. 

Wigilia szkolna

Ks. T.Antczak; A.Szwagrzak

22.12.2016 r.

22.

Wigilie klasowe

Wychowawcy klas

22.12.2016 r.

23

Zimowa przerwa świąteczna

-----------------

 23.12-31.12.2016 r.

24. 

Wystawianie ocen semestralnych

Nauczyciele Przedmiotów

Do 05.01.2017 r.

25. 

Zebrania zespołów wychowawczych klas

Wychowawcy klas

Do 05.01.2017 r.

26.

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

Dyrektor szkoły;

A. Rogalska

09.01.2017 r.

27. 

Rada Pedagogiczna - plenarna

Dyrektor Szkoły

12.01.2017 r.

28.

Zebranie Prezydium RR

Dyrektor Szkoły

21.01.2016 r.

29.          

Zebrania i konsultacje z rodzicami - podsumowanie I semestru

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

21.01.2016 r.

30.

Ferie zimowe

--------------

15.02 - 28.02.2016 r.

31. 

Rada pedagogiczna szkoleniowa

Dyrektor Szkoły

 02/03 2016 r.

32. 

Zebrania zespołów wychowawczych

Wychowawcy klas

Do 10.03.2016 r.

33. 

Zebrania i konsultacje z rodzicami - zagrożenia w klasach III

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

10.03.2016 r.

34. 

Targi Edukacyjne

T. Więckowski; I Birecka

17.03 - 18.03. 2016 r.

35.

Apel Wielkanocny

Ks. M. Rojkowicz

23.03.2016 r.

36.

Wiosenna przerwa świąteczna

--------------

24.03 - 29.03.2016 r.

37. 

Dni Otwarte Szkoły

T. Więckowski; I. Birecka

01.04 - 02.04.2016 r.

38. 

Zebrania zespołów przedmiotowych - szkolenie wewnętrzne

Przewodniczący zespołów

03/04 2016 r.

39. 

Próbne ustne sprawdziany kompetencji

Nauczyciele języka polskiego i języków obcych

03/04 2016 r.

40.       

Dzień Przedsiębiorczości

M. Stanisławska

Wg. harmonogramu

41. 

Rekolekcje wielkopostne

--------------

Wg. harmonogramu

42. 

Wystawianie ocen w klasach III 

Nauczyciele przedmiotów

Do 21.04.2016 r.

43. 

Rada Pedagogiczna

-klasyfikacyjna

-procedury maturalne

 

Wicedyrektor Szkoły

25.04.2016 r.

44. 

Zakończenie zajęć w klasach III (godz.13:00)

Dyrektor Szkoły

Apel: A.Cieślewicz; A. Szwagrzak

Dekoracje: I. Birecka; M.Piotrowska

30.04.2015 r.

45.

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

W. Lewkowicz

28.04.2016 r.

46. 

Pokazowa rozprawa sądowa

Nauczyciele edukacji prawnej

04.2016 r.

46. 

Egzaminy maturalne.

Część pisemna

Przewodniczący SZE

Przewodniczący ZN

04.05 – 24.05.2016 r.

48. 

Egzaminy maturalne.

Część ustna:

j. polski

j. obce nowożytne

Przewodniczący SZE

Przewodniczący PZE

 

 

19.05 – 21.05.2016 r.

04.05 – 27.05.2016 r.

49. 

Zebrania i konsultacje z rodzicami – zagrożenia

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

19.05.2016 r.

50. 

Dzień Sportu

Nauczyciele wychowania fizycznego

01.06.2016 r.

51.

Wystawianie ocen rocznych

Nauczyciele przedmiotów

Do 16.06.2016 r.

52. 

Zebrania zespołów wychowawczych

Wychowawcy klas

Do 16.06.2016 r.

53. 

Zebrania zespołów przedmiotowych

Przewodniczący zespołów

Do 16.06.2016 r.

54. 

Rada pedagogiczna – klasyfikacja

Wicedyrektor Szkoły

20.06.2016 r.

55. 

Zakończenie roku szkolnego

godz. 10.00

Samorząd Szkolny

Dekoracje: M. Jóźwiak; E. Górmińska

24.06.2016 r.

56. 

Rada Pedagogiczna – plenarna

(godz. 10:00)

Dyrektor Szkoły

27.06.2016 r.

57.          

Ferie letnie

--------------------------

25.06 – 31.08.2016 r.

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 
v 14 X 2015 r. (śr) - Święto KEN;
 
v 02 XI 2015 r. (pn) - dzień po Uroczystości Wszystkich Świętych;
 
v 30 XI 2015 r. (pn) - Święto Szkoły;

v 22 XII 2016 r. (wt) - Wigilia Szkolna;

v 02 V 2016 r. (pn) - dzień przed Świętem 3 Maja;

v 04 V 2016 r. (śr) - matura z j. polskiego;

v 05 V 2016 r. (czw) - matura z matematyki;

v 06 V 2016 r. (pt) matura z j. angielskiego;

v   27 V 2016 r. (pt) - piątek po Bożym Ciele.
 
 

Dni ustawowo wolne:

v 11 XI 2015 r. (śr) - Święto Niepodległości;

v 06 I 2016 r. (śr) - Święto Objawienia Pańskiego;

v 01 V 2016 r. (wt) - Święto Konstytucji 3 Maja;

v 26 V 2016 r. (czw) - Boże Ciało.

 
 

Adres:

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Perla 11
94-203 Łódź
tel./fax: 42 633 93 23

E-mail:

sekretariat@liceum18lodz.pl

Kontakt do IOD: kontakt@secretum.eu

Biuletyn Informacji Publicznej :