O patronie

 

                                                         

    Jędrzej Śniadecki

 

26 listopada 1958 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania zatwierdza nadanie szkole imienia – patronem XVIII Liceum Ogólnokształcącego zostaje Jędrzej Śniadecki.Jędrzej Śniadecki to nieprzeciętna postać polskiego Oświecenia, wielki patriota, wybitny polski uczony, chemik, botanik, lekarz, pedagog i publicysta. Urodził się 30 listopada 1768 roku w majątku rodziców – Franciszki z Giszczyńskich i Jędrzeja Śniadeckiego – pod Żninem w Wielkopolsce. Ojciec trudnił się piwowarstwem i zaliczał się do znaczniejszych mieszczan żnińskich, pełniąc w miasteczku funkcje wójta, burmistrza i ławnika. Jędrzej był najmłodszym z czwórki rodzeństwa Śniadeckich. Wcześnie osierocony przeszedł pod opiekę brata Jana, profesora matematyki w Krakowie. W latach 1781 – 1787 kształcił się w słynnych szkołach Nadworskiego, które ukończył z wyróżnieniem, otrzymując z rąk króla Stanisława Augusta złoty medal z napisem „Diligentiae” („Pilności”). W roku 1786/87 rozpoczął studia w Szkole Głównej Koronnej (tak wówczas nazywano Akademię Krakowską), w której studiował 5 lat – głównie nauki matematyczno – fizyczne, choć zdecydowanie poświęcił się medycynie. Po ukończeniu Akademii w 1791 r. odbył wieloletnią podróż po Europie w celu pogłębiania swojej wiedzy. W Edynburgu odbył dwuletnie studia medyczne i fizyczne, w Wiedniu kształcił się na tamtejszym fakultecie medycznym. W 1796 r. Śniadecki powrócił do Krakowa, a rok później otrzymał nominację na profesora chemii na Uniwersytecie Wileńskim. Wygłaszane przez niego wykłady przyniosły mu duży sukces. Słuchali ich m.in. A. Mickiewicz, T. Zan, J. Czeczot i I. Domeyko. Wykładowcą Akademii Wileńskiej pozostał aż do roku 1822, kiedy przeszedł na emeryturę. W lutym 1827 r. przyjął ponownie tytuł profesora i kierownika Kliniki Medycznej Uniwersytetu, który sprawował aż do śmierci. Jędrzej Śniadecki jest autorem ponad 70 dzieł naukowych, m. in. „Początki chemii…” (1800 r.), „Teoria jestestw organicznych” (1804 – 1811), „O fizycznym wychowaniu dzieci” (1805 r.), „Rozprawa o nowym metalu” (1808 r.). Był także założycielem i ścisłym współpracownikiem „Dziennika Wileńskiego”, Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa „Szubrawców”. W swoim bogatym życiu był także dobrym gospodarzem w majątkach Bołtup, Jaszuny i Horodniki oraz ojcem trójki dzieci. Jędrzej Śniadecki zmarł 11 maja 1838 r. w Wilnie.

 

 • 1768 – 30 listopada urodził się Jędrzej Śniadecki

 • 1787 – ukończył gimnazjum Nowodworskie i wstąpił do Szkoły Głównej Koronnej

 • 1791 – wyjechał na studia do Włoch

 • ·1793 – uzyskał w Pawii stopień doktora medycyny i filozofii, następnie wyjechał do Edynburga

 • 1796 – powrócił do kraju

 • 1797 – objął katedrę chemii w Akademii Wileńskiej

 • 1799 – wygłosił na uroczystym otwarciu roku akademickiego 1799/1800 "Mowę o niepewności zdań i nauk na doświadczeniu fundowanych"

 • 1800 – wydał "Początki chemii" (I wydanie)

 • 1804 – wydał "Teoryję jestestw organicznych" (tom I)

 • 1805 – wygłosił w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk wykład: "Rzecz o rozpuszczaniu"

 • 1805 – założył (wraz z prof. Grodeckim i ks. Jundziłłem) "Dziennik Wileński"

 • 1805 – ogłosił w Dzienniku Wileńskim: "Uwagi o fizycznym wychowaniu dzieci"

 • 1806 – kupił posiadłość ziemską Bołtup

 • ·1807 – zaraził się tyfusem podczas doglądania rannych w szpitalu wojskowym

 • 1807 – wydał "Początki chemii" (II wydanie)

 • 1808 – wydał "Rosprawę o nowym metallu w surowey platynie odkrytym"

 • 1811 – wydał "Teoryję jestestw organicznych" (tom II)

 • 1815 – opracował "Objaśnienie niektórych punktów w nauce o ciepliku"

 • 1815 – ogłosił w Dzienniku Wileńskim: "O pokarmach, napojach i sposobie życia w ogólności pod względem lekarskim"

 • 1816 – 1817 – wydał "Początki chemii" (III wydanie)

 • 1819 – Śniadecki został obrany prezesem Towarzystwa Szubrawców

 • 1822 – ogłosił w Dzienniku Wileńskim: "O żelazie meteorycznym rzeczyckim"

 • 1822 – ustąpił z katedry chemii w Akademii Wileńskiej

 • 1827 – objął prowadzenie kliniki medycznej Uniwersytetu Wileńskiego

 • 1830 – śmierć brata – Jana Śniadeckiego

 • 1838 – 11 maja – śmierć Jędrzeja Śniadeckiego