O patronie

 

                                                         

    Jędrzej Śniadecki

 

26 listopada 1958 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania zatwierdza nadanie szkole imienia – patronem XVIII Liceum Ogólnokształcącego zostaje Jędrzej Śniadecki.Jędrzej Śniadecki to nieprzeciętna postać polskiego Oświecenia, wielki patriota, wybitny polski uczony, chemik, botanik, lekarz, pedagog i publicysta. Urodził się 30 listopada 1768 roku w majątku rodziców – Franciszki z Giszczyńskich i Jędrzeja Śniadeckiego – pod Żninem w Wielkopolsce. Ojciec trudnił się piwowarstwem i zaliczał się do znaczniejszych mieszczan żnińskich, pełniąc w miasteczku funkcje wójta, burmistrza i ławnika. Jędrzej był najmłodszym z czwórki rodzeństwa Śniadeckich. Wcześnie osierocony przeszedł pod opiekę brata Jana, profesora matematyki w Krakowie. W latach 1781 – 1787 kształcił się w słynnych szkołach Nadworskiego, które ukończył z wyróżnieniem, otrzymując z rąk króla Stanisława Augusta złoty medal z napisem „Diligentiae” („Pilności”). W roku 1786/87 rozpoczął studia w Szkole Głównej Koronnej (tak wówczas nazywano Akademię Krakowską), w której studiował 5 lat – głównie nauki matematyczno – fizyczne, choć zdecydowanie poświęcił się medycynie. Po ukończeniu Akademii w 1791 r. odbył wieloletnią podróż po Europie w celu pogłębiania swojej wiedzy. W Edynburgu odbył dwuletnie studia medyczne i fizyczne, w Wiedniu kształcił się na tamtejszym fakultecie medycznym. W 1796 r. Śniadecki powrócił do Krakowa, a rok później otrzymał nominację na profesora chemii na Uniwersytecie Wileńskim. Wygłaszane przez niego wykłady przyniosły mu duży sukces. Słuchali ich m.in. A. Mickiewicz, T. Zan, J. Czeczot i I. Domeyko. Wykładowcą Akademii Wileńskiej pozostał aż do roku 1822, kiedy przeszedł na emeryturę. W lutym 1827 r. przyjął ponownie tytuł profesora i kierownika Kliniki Medycznej Uniwersytetu, który sprawował aż do śmierci. Jędrzej Śniadecki jest autorem ponad 70 dzieł naukowych, m. in. „Początki chemii…” (1800 r.), „Teoria jestestw organicznych” (1804 – 1811), „O fizycznym wychowaniu dzieci” (1805 r.), „Rozprawa o nowym metalu” (1808 r.). Był także założycielem i ścisłym współpracownikiem „Dziennika Wileńskiego”, Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa „Szubrawców”. W swoim bogatym życiu był także dobrym gospodarzem w majątkach Bołtup, Jaszuny i Horodniki oraz ojcem trójki dzieci. Jędrzej Śniadecki zmarł 11 maja 1838 r. w Wilnie.