Komunikaty do uczniów i rodziców uczniów

05/28/2020
 

MATURA 2020 

 
W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.

Obowiązywać będzie reżim sanitarny wg wytycznych sanitarnych GIS, MZ i MEN.

Szczegółowy harmonogram wejść na egzaminy podamy w oddzielnym komunikacie.

Absolwenci zobowiązani są:
1. posiadać dowód osobisty;
2. posiadać własną maseczkę, rękawiczki oraz przezroczysty foliowy worek na deponowane rzeczy;
3. posiadać własny długopis, kalkulator prosty, cyrkiel;
4. wchodzić wyznaczonymi wejściami i przebywać w wyznaczonych salach;
5. dezynfekować dłonie przed wejściem do szkoły, przed wejściem do klasy, przy wyjściu z klasy, przy wyjściu ze szkoły.

Zasady (wyciąg)

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa;

1.6. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.9. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.10. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.11. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2)wychodzi do toalety
3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.5. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

2.7. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

3.11. W wyznaczonym miejscu zdający może zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w przezroczystym foliowym worku.

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.7. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność
na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

4.8. [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  

Szczegółowe wytyczne:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200520_EM_Informacja_AKTUALIZACJA.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c_%E2%80%93_Egzaminy.pdf

Harmonogram matur:
termin podstawowy - od 8 do 29 czerwca 2020r.,
termin dodatkowy - od 8 do 14 lipca 2020r.
Świadectwa maturalne odbiór - 11 sierpnia br.,

Poprawka
Część pisemna –8 września 2020 r., godz. 14:00;
Świadectwa po poprawkach - 30 września 2020r.

Monika Antosiak
Dyrektor XVIII LO


07.04.2020
 
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach  9 kwietnia -14 kwietnia jest wiosenna przerwa szkolna i w te dni nie będa odbywały się zdalne lekcje. 
 
 
17.03.2020

Szanowni Państwo,


W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów stanu epidemicznego w Polsce, informuję, że od 16 marca 2020 r. aż do odwołania, XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Łodzi ogranicza osobiste kontakty z osobami z zewnątrz.

 

Ograniczenia obowiązują na terenie XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Łodzi ul. Perla 11.

 

Zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw i przesyłanie wszelkich dokumentów drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą:

 

  • Adres pocztowy: XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Łodzi ul. Perla 11, 94-203 Łódź
  • Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 uczniowie i rodzice również za pośrednictwem LIBRUSA

  • Fax : 42 633 93 23
  • Telefon: (42) 633 93 23

 

Dziękujemy za zrozumienie.

Monika Antosiak

Dyrektor XVIII LO

 
16.03.2020
 
 

Komunikat KMP w Łodzi

 
16.03.2020
 

Postępowanie w przypadku braku hasła i loginu do Librusa:

1. Rodzic dzwoni do sekretariatu szkolnego w godzinach 9-14 zgłasza zapotrzebowanie na wygenerowanie nowego hasła.
2. Szkolny administrator Librusa generuje dane, w ciągu 24 godzin.
3. Następnego dni login i hasło jest możliwe do odbioru także telefonicznie Także w godzinach 9-14.
NIE MA POTRZEBY PRZYJEŻDŻANIA DO SZKOŁY.
 
 
 
13.03.2020 r.
 

‼️‼️Ważny komunikat‼️‼️

 
Szanowni Państwo.
Z upoważnienia Dyrektora Szkoły przesyłam informację o organizacji nauki w okresie zawieszenia zajęć w szkole.
 
1. Uczniowie są w kwarantannie i nie mogą przebywać poza domem. Powinni ograniczyć też do minimum kontakty towarzyskie i rodzinne.
 
2. Wszyscy nauczyciele będą przesyłali za pośrednictwem Librusa lub innej platformy materiały, zadania, wskazówki i prace do wykonania w określonym przez nich terminie. Prosimy o bieżące sprawdzanie wiadomości.
 
 
3. Dla maturzystów - codziennie (poza środą) w godz. 10.00 - 12.00 będą transmitowane na youtube UMŁ repetytoria powtórzeniowe z przedmiotów: j. polski, j. angielski, j. niemiecki i matematyka. Prosimy, by uczniowie uczestniczyli w tych zajęciach.
 
4. Będziemy zakładać uczniom konta na platformie Office365, dlatego prosimy o wyrażenie zgody rodziców/opiekunów uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich na przetwarzanie danych w tym zakresie (treść załączam do wglądu).
 
Zgodę o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, przez Administratora Danych Osobowych w
XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Łodzi, 94 - 203 Łódź, ul. Perla 11
w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest możliwość nieodpłatnego korzystania przez dziecko z oprogramowania biurowego Office 365 w wersji on-line, dostępnej przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu, oraz w wersji off-line, którą będzie miało możliwość pobrać i zainstalować na prywatnym komputerze stacjonarnym, smartfonie lub tablecie (nie więcej niż 5 urządzeniach).
Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował imię, nazwisko, nazwę szkoły, klasę/grupę, do której dziecko uczęszcza, numer PESEL w celu jednoznacznej identyfikacji użytkownika. Numer PESEL w systemie będzie przechowywany i przetwarzany w wersji nieodwracalnie zaszyfrowanej (niejawnej).
 
Imię i nazwisko dziecka:
 
proszę przesłać za pomocą Librusa Pani Paulinie Gawrysiak - Kołos.
 
Na dzień dzisiejszy należy skopiować powyższy tekst i przesyłają go rodzice ze swojego konta we wiadomości
do Pani Pauliny Gawrysiak-Kołos.
 
Uczniowie pełnoletni przesyłają ze swoich kont zgodę o takiej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w
 
XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Łodzi, 94 – 203 Łódź, ul. Perla 11
 
w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest możliwość nieodpłatnego korzystania przeze mnie z oprogramowania biurowego Office 365 w wersji on-line, dostępnej przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu, oraz w wersji off-line, którą będę mógł możliwość pobrać i zainstalować na prywatnym komputerze stacjonarnym, smartfonie lub tablecie (nie więcej niż 5 urządzeniach).
Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował imię, nazwisko, nazwę szkoły, klasę/grupę, do której dziecko uczęszcza, numer PESEL w celu jednoznacznej identyfikacji użytkownika. Numer PESEL w systemie będzie przechowywany i przetwarzany w wersji nieodwracalnie zaszyfrowanej (niejawnej).
 
Imię i nazwisko...
 
*Loginy i hasła do kont i instrukcja logowania się będą sukcesywnie wysyłane wiadomością w Librusie.
 
UWAGA JAK KTOŚ JUŻ MA SZKOLNE KONTO NIE WYSYŁA ZGODY. JAK NIE MA HASŁA I LOGINU TO TEZ PISZE DO P.G - KOŁOS
 
5. Uczniowie mogą założyć klasową konwersację na Messengerze i dodać do niej wychowawcę, abyśmy mogli Wam wyjaśniać na bieżąco sprawy organizacyjne.
 
6. Jeśli rodzice, uczniowie nie pamiętają hasła i loginu do Librusa są proszeni o chwilę cierpliwości, zastanawiamy się jak rozwiązać kwestię przekazania tych danych.
 
7. Gdy uczeń lub rodzic ucznia potrzebują wsparcia mogą kontaktować się z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Obie Panie mają konta na Librusie.
 
8. Prosimy o zachowanie spokoju i przestrzeganie zasad i zaleceń.
 


 
11.03.2020 r.

Komunikat Kuratorium Oświaty:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Najważniejsze informacje:

Rodzicu,-ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
-zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
--rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.Uczniu,-pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
-przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
---odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
-przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033?fbclid=IwAR0hNslMAwAnW8sO5AZZ64RY2sKyXKj5wijAvhO6TRr4IEeP-2m_mLcfKH